ताज्या बातम्या

कटटयांची निर्मिती करणाऱ्यांवर आळा बसावा यासाठी मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र पोलिसांचे कोंबिंग ऑपरेशन

पोलिसांनी कोम्बींग ऑपरेशन दरम्यान अवैध गावठी कटटयांची निर्मिती करण्याऱ्यावर आळा बसावा. व अट्टल गुन्हेगाराना वेळीच आळा घालण्याचे नियोजन बैठकीत करण्यात आले मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र पोलीस अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठकीत निर्णय

लोकनायक न्युज प्रतिनिधि लतीश जैन

पोलिसांनी कोम्बींग ऑपरेशन दरम्यान अवैध गावठी कटटयांची निर्मिती करण्याऱ्यावर आळा बसावा.अट्टल गुन्हेगाराना वेळीच आळा घालण्याचे मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र पोलीस अधिकाऱ्याच्या नियोजन बैठकीत करण्यात आले.

तसेच जुने व नविन काही आरोपी मिळून यावे यासाठी दोघ राज्याच्या पोलिसांनी सहकार्य करावे असा निर्णय सुध्दा घेण्यात आला

आज दि. 26 रोजी बलवाडी व पारउमर्टी ता. वरला येथे समक्ष जावुन संशयीत तसेच फरार व पाहिजे असलेले आरोपीतांचा कोंम्बीग ऑपरेशन मोहिम राबवुन शोध घेण्यात आला आहे. तरी पारउमर्टी ता. वरला गावातील घरांच्या घरझडत्या घेवुन बनविण्यात येणा-या गावठी कटटयाबाबत कच्चे मटेरिअल व तयार गावठी कटटयांबाबत शोध घेतला तसेच गावातील काहि संशयीत चार चाकी व दुचाकी वाहनांची तपासणी केली. परंतु दोन वाहनांचे कागदपत्र मिळुण न आल्याने ते वरला पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आलेले आहेत या कारवाई दरम्यान पारउमर्टी येथिल उपस्थित गावक-यांची बैठक घेतली असता बैठकिस गावातील प्रतिष्ठित नागरिक हजर होते त्यांना गावात अवैध गावठी कटटयांची निर्मिती व विक्रि करु नयेत त्यामुळे समाजात मोठया प्रकारचे खुन.दरोडे,दुखापती यासारखे गंभीर गुन्हे घडत आहेत.व यापूर्वी सुध्दाअसे गुन्हे घडलेले आहेत व घडत आहेतच. अश्या प्रकारचे गुन्हे येथुन पुढे घडू नयेत म्हणुन अवैध गावटी कटटयांची निर्मिती करुन नये व कोणासही विक्रि करु नये बाबत स्पष्ट सुचना देण्यात आलेल्या आहेत या बैठकीस जळगाव पोलीस व मध्यप्रदेश पोलीस यांचेमध्ये संयुक्त बैठक होवुन सिमावर्ती भागातील पाहिजे असलेले आरोपी यांचा शोध घेणेकामी संयुक्त कोम्बींग ऑपरेशन राबविणेबाबत बैठकिमध्ये नियोजन करण्यात आले त्याप्रमाणे सदर कोंबींग ऑपरेशन कामी अपर पोलीस अधिक्षक चाळीसगाव रमेश चोपडे,पोलीस अधिक्षक, चोपडा ऋषीकेश रावले, सो,सहाय्यक पोलीस अधिक्षक ,चाळीसगांव देशमुख,उपअधिक्षक,कावेरी कमलाकर (पो. नि. चोपडा ग्रामीण) के.के.पाटील (पो. नि.चोपडा शहर) पो.स्टे.नितनवरे सहा.पोलीस निरीक्षक व चोपडा ग्रामीण कडिल एकुण 15 व आरसीपी प्लॉटुन नं. 7 चे 13 पोलीस अंमलदार असे हजर होते. तसेच मध्यप्रदेश येथिल कमलसिंग चव्हाण पोलीस उपअधिक्षक सेंधवा भाग,वरला पो.स्टे.चे पोलीस निरीक्षक शंकरसिंह रघुवंशी,पोउनि पाटील व वरला पो.स्टे. चे 12 पोलीस अंमलदार अशांनी मिळुन वरला पोलीस ठाणे येथे समक्ष हजर होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *